100 000 zł czeka!
Zaznacz prawidłową
odpowiedź
Co nie jest kołem ratunkowym w tej edycji
„Milionerów”?
A: pytanie do eksperta
B: pytanie do publiczności
C: pół na pół
D: telefon do przyjaciela